Meny Stäng

Förskolan Lilla Tollare

I området Tollarehöjden i Nacka hittar du vår nyöppnade förskolan Lilla Tollare. Här finns sex avdelningar med plats för sammanlagt 90 barn från 1 till 5 år. Här finns plats för upptäckarlust både ute och inne.

barn Lilla Tollare

Varje avdelning har tre pedagoger som alla är utbildade förskollärare eller barnskötare. I de lägre åldrarna är det 12 barn i varje grupp, och de äldre barnen är max 18 barn per grupp. Maten lagas på restaurang Magnolia hos Stora Sköndal och levereras till förskolans kök varje dag.

Lokalerna på Lilla Tollare är öppna och ljusa med bibliotek/sagorum och en ateljé på varje avdelning. Den nyanlagda gården inbjuder till lek, upptäckarlusta och lugna utomhusstunder där vi gärna tillbringar tid. De fina naturområdena i vår närmiljö är en tillgång för alla i verksamheten. I samma byggnad finns äldreboendet Villa Tollare, så här kan vi också erbjuda bästa sortens generationsintegration.

Vår etisk-estetiska profil gör att vi lägger tid och kraft på att värna om ett demokratiskt förhållningssätt och i verksamheten använder vi olika kreativa uttrycksätt. Här ges barnen möjlighet och tillgång till musik, dans, litteratur och måleri. Vi värnar om de barn vi får förtroendet att ta hand om, och vill ge dem alla förutsättningar att upptäcka och utveckla sina unika förmågor.

För att få en plats på Lilla Tollare ställer du ditt barn i Nacka kommuns förskolekö Nacka 24.

Välkommen till Lilla Tollare!

teckning Lilla Tollarebarn LillaTollare