Meny Stäng

ME/CFS-mottagning

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik har under avtal med SLL öppnat en mottagning för ME/CFS – myalgisk encefalomyelit, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom. Vi tar emot patienter från hela Sverige, både personer som redan har diagnosen och patienter som är under utredning.

Så arbetar vi

Två läkare, dr Per Julin specialist i rehabiliteringsmedicin och dr Ulla Lindbom specialist i neurologi, bägge forskningsmeriterade och med lång klinisk erfarenhet arbetar på mottagningen. Förutom dessa och vår mottagningssköterska finns också rehabiliteringsteamet med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och neuropsykolog på mottagningen för de patienter som har behov av rehabiliteringsinsatser. Teamet har lång erfarenhet av att tillsammans arbeta med neurologisk rehabilitering där behandling av bl.a. hjärntrötthet och kognitiva svårigheter ofta är en viktig del. Läs mer om teamets roll och rehabiliteringen längre ner på sidan.

Innan du kommer till oss

Vi behöver alltid ett medicinskt underlag; en skriven sammanfattning av din sjukhistoria, vilken utredning som är gjord och vad den visade. Vi hoppas att din läkare ordnar det. Vi har för närvarande ett mycket stort antal remisser och det underlättar bedömningen och förkortar väntetiderna om en viss utredning är genomförd, framförallt så att andra sjukdomar redan har uteslutits. Det gör det också smidigare för dig att så mycket som möjligt av den medicinska utredning är klart när vi får kontakt. Vi vill också ha en ifylld blankett skickad till oss: Symtomförmulär för ME/CFS.

Telefonrådgivning

Tyvärr har vi på Stora Sköndals ME/CFS Mottagning inte möjlighet att kommunicera via mail för frågor eller kontaktönskemål. Detta dels av sekretesskäl då mailfunktionen brister i detta avseende och dels då de flesta frågeställningar är komplexa och en professionell bedömning inte är möjlig via detta forum.