Meny Stäng

Logopedmottagning

Logopedmottagningen finns till för dig som har kommunikationssvårigheter på grund av neurologisk sjukdom eller skada. Svårigheterna kan yttra sig i nedsättning av språk-, tal- och röstfunktion. Vi utreder och behandlar även sväljningssvårigheter.

Så arbetar vi

Tillsammans utformar vi mål för rehabiliteringen utifrån de behov som framkommer. Behandling sker individuellt tillsammans med logoped och/eller i grupp med fler deltagare.

Individuell språklig träning utformas efter enskilt behov och kompletteras ofta med språkövningar på dator. Vid kommunikationsträning i grupp fokuserar vi på samtal och interaktion i syfte att öka din kommunikativa delaktighet.

På logopedmottagningen finns kompetens att utföra LSVT-behandling för personer med Parkinsons sjukdom (LSVT-LOUD), men vi tränar även tal och röst vid andra neurologiska diagnoser. Vid neurologisk sjukdom eller skada kan även sväljförmågan vara påverkad. Vi erbjuder bedömning av svältfunktion samt behandling och rådgivning kring eventuell konsistensanpassning av mat och/eller dryck.

För att komma till logopedmottagningen behöver du remiss från läkare eller logoped. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att ett besök hos logoped kostar 100 kronor upp till högkostnadsskyddet 1100 kr, därefter gäller frikort. Är du boende på Stora Sköndal kan vi även göra hembesök. Information till personal och anhöriga är naturligtvis en viktig del av arbetet.

Varmt välkommen!