Meny Stäng

Heldygnsrehabilitering

Heldygnsrehabilitering innebär att du både bor och tränar på kliniken. Vi får en möjlighet att under dygnets alla timmar se hur sjukdomen eller skadan påverkar dig, samtidigt som du får det stöd du behöver.

Tiden mellan träningspassen utnyttjas till återhämtning och till träning av vardagsaktiviteter på avdelningen. Möjlighet till god återhämtning är lika viktig som aktiv träning vid neurologisk rehabilitering. Därför är det en stor fördel att vi kan erbjuda en fin miljö inne och utomhus, god mat och möjlighet till vila och samtal. Vi erbjuder psykosocialt stöd till dig och dina närstående i den omställning i livet som en neurologisk skada eller sjukdom innebär.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Kontakta vår intagningssköterska vid frågor.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

Ibland kan du som närstående vara i behov av eget stöd och då erbjuder vi även individuella samtal med kurator eller psykolog. Det kan också finnas möjlighet att delta i anhöriggrupp där du får dela erfarenheter med människor som befinner sig i en liknande situation.

Vi har en gästlägenhet på området för vänner och anhöriga som behöver vara i närheten av den som får vård. Läs mer här.