Meny Stäng

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan. Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Individuellt program

I det individuella programmet planeras innehållet efter dina behov, önskemål och de mål som du har med din rehabilitering. Du deltar i olika gruppbehandlingar men träffar också teamets medlemmar individuellt. Det individuella programmet passar alla med neurologiska sjukdomar / skador.

Grupprogram

Grupprogrammen är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, cervikal dystoni eller epilepsi.

Läs mer om våra rehabiliteringsprogram längre ner på sidan. Kontakta någon av våra rehabassistenter vid frågor.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

Ibland kan du som närstående vara i behov av eget stöd och då erbjuder vi även individuella samtal med kurator eller psykolog. Det kan också finnas möjlighet att delta i anhöriggrupp där du får dela erfarenheter med människor som befinner sig i en liknande situation.

Vi har en gästlägenhet på området för vänner och anhöriga som behöver vara i närheten av den som får vård. Läs mer här.