Meny Stäng

Neurologiska Rehabiliteringskliniken

Vi har över 40 års erfarenhet av specialiserad neurologisk rehabilitering

Vi arbetar med individuellt anpassad rehabilitering och kommer tillsammans med dig fram till vilken träning som ger dig bäst återanpassning samt hur intensiv och hur lång träningsperioden behöver vara.

Här möts du av ett team där all personal har specialiserad inriktning på neurologiska sjukdomar och skador. Vi ser rehabilitering som ett lagarbete med dig i centrum. Här ska du som patient känna dig hörd och sedd, bekräftad och respekterad. Vi har avtal med SLL och följer deras bestämmelser kring patientavgifter.

Målet med rehabiliteringen är att du ska återfå så stor självständighet och bra livskvalitet som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att ordna för en trygg hemgång och att slussa vidare från inneliggande rehabilitering till rätt fortsatt rehabilitering när det behövs. Vi driver på kliniken dagrehabilitering, fysioterapimottagning och logopedmottagning om du väljer att fortsätta här. Vi har även en fristående mottagning för diagnosen ME/CFS.

Neurodans

Vi har just nu ett samarbete med balettakademien.

MR KOS

Forskning inom ME som vi är väldigt stolta över.

Hjärna tillsammans

Vi är med i nätverket hjärna tillsammans där vi utbyter erfarenheter och kunskaper om neurologiska sjukdomar.

Utemiljön - en del av rehabiliteringen

På området finns fina promenadstråk intill Drevviken, en stor trädgård med växthus, badplats, café Kristinahuset och utomhusgym. Vi tar ofta användning av omgivningarna i rehabiliteringen. I växthuset och trädgården finns odlingar att arbeta med. Säsongen är lång från sådd till skörd och arbetsterapeuter och rehabassistent håller i utomhusgrupper där patienterna är delaktiga i skötseln av trädgården. Sommartid använder fysioterapeuterna utemiljön för behandling, rörelse och aktivitet.