Meny Stäng

Ersta Sköndal Högskola

Fasad högskolanpressbilder för stora sköndal

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. På området Stora Sköndal i Sköndal kan du b.la. gå Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp. Det ger en en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Hos verksamheterna på Stora Sköndal finns möjligheter till praktikplats och samarbeten kring uppsatser och forskningsarbete.

Verksamhetsidé

Ersta Sköndal högskola ska utgöra en kreativ utbildnings- och forskningsmiljö, präglad av mod och nyfikenhet, som utvecklar människors kunskap och färdigheter att arbeta för människors glädje, livskvalitet och rätt till ett värdigt liv.

Ersta Sköndal högskola ska vara en öppen och attraktiv akademisk mötesplats för utbildning och forskning inom diakoni, etik, kyrkomusik, socialt arbete, teologi, psykoterapi och vårdvetenskap. Ersta Sköndal högskola ska kännetecknas av nytänkande, kritiskt kunskapssökande, etisk medvetenhet, konstnärligt skapande och strävan efter existentiell fördjupning.

Här samspelar vetenskap, praktik och tradition

Högskolan bildades 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke Diakoni delägare. Utmärkande för högskolan är utbildningar som förenar teori och praktik, forskning och yrkesfält och som ger speciellt utrymme för aktuella livsåskådnings- professionaliserings- och samhällsfrågor.

Ersta Sköndal högskola AB ägs av Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta diakoni och Bräcke Diakoni.

Här kan du läsa mer om Ersta Sköndals Högskola.