Meny Stäng

Organisation

Stora Sköndal är en privat stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen företräds av direktionen (styrelsen), som består av ordförande, ledamöter och direktor.

pressbilder för stora sköndal

Verksamheterna är indelade i områdena Äldreomsorg, Stöd om Omsorg, Neurologiska rehabilitering, Stora Sköndal fastigheter och Diakonala enheten. Därtill finns den administrativa verksamheten.

Direktionens sammansättning

För stiftelsen ska finnas en direktion, som har sitt säte i Stockholm. Ledamöter utses för en mandattid av tre år. Direktionen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter. Direktionen är stiftelsens Stora Sköndals styrelse.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Stora Sköndal består av områdescheferna för respektive verksamhetsområde, direktor/VD och representanter från andra delar från den administrativa verksamheten.